Kranostroene       Kranostroene

Akreditaciq
Отвори в нов прозорец

Орган за контрол от вид С "Кранове и строителна техника" е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от Българска служба за акредитация.
 
Органът за контрол има действаща система по качеството, която гарантира необходимите точност, достоверност, конфиденциалност и проследимост на резултатите.
 
Всички изпитвания и измервания се извършват съгласно изискванията на Българските държавни стандарти и с технически средства за контрол, калибрирани по определения ред.
 
За резултатите от контрола се издават протоколи и сертификати.
 
 
Органът за контрол от вида С "Кранове и строителна техника" извършва контрол на:

 • Повдигателни съоръжения:

  • Кранове товароподемни мостови и кабелен тип;
  • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
  • електрически телфери;
  • товарозахващащи органи;
  • кранове товароподемни стрелови тип;
  • багери предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
  • товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука.
 • Кранови пътища.

 • Лебедки електрически с общо предназначение.

 • Ръчни товароподемни макари.

 • Подвижни работни площадки.

 • Подемници строителни товаропътнически.

 • Строителни машини.

 • Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V:

  • Съпротивление на изолацията;

  • Импеданса Zs на контура "фаза -защитен проводник";

  • Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации.

Valid XHTML 1.0 Transitional