Kranostroene       Kranostroene
Новини: „15 февруари 2017 г. "Краностроене -инженеринг" ЕООД изпълни успешно проекта „Повишаване на производствения капацитет на "Краностроене -инженеринг" ЕООД“ по ОПИК 2014-2020”

„Процедура за избор на изпълнител чрез „избор с публична покана” за доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за "Краностроене -инженеринг" ЕООД”

„Документация по процедурата”

„11 февруари 2016 г. "Краностроене -инженеринг" ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ за повишаване на производствения си капацитет”


“Този документ е създаден по проект „Повишаване на производствения капацитет на "Краностроене -инженеринг" ЕООД” BG16RFOP002-2.001-1023-C01. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Kranostroene

"КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" - ЕООД София е фирма с традиции и богат опит в областта на проектирането, производството, авторския надзор, монтажа и узаконяването на всякакъв вид кранове, вътрешнозаводски транспорт на база монорелсови пътища, ръчни или механични колички, движещи се по пода, товарозахващащи приспособления и други подемно-транспортни, строителни и пътни машини. В групата на мостовите и козловите кранове, независимо от товароподемността и отвора им, се наложи тенденция за предлагане на отделни компоненти, като кранови колички, челни носачи, блок ходови колела, товарозахватни приспособления, електрооборудване и системи за управление. Това дава възможност да се окомплектоват кранове в много модификации с различни стойности на параметрите - товароподемност, отвор, скорост на придвижване на крана и на крановата количка, скорост на вдигане и спускане на товара, условия на експлоатация, режими на работа, начин на управление и други. Отчитайки това, фирмата приема поръчки за проектиране и изработване на отделни кранови компоненти. Освен кранове с общо предназначение фирмата предлага и специални кранове за работа в специфични условия. Извършва още модернизиране на крановите механизми с цел осигуряване на ниски спирачни процеси, както и реконструкция и ремонт на съществуващи кранове. Фирмата изработва малогабаритни метални конструкции, както и всякакъв вид метални изделия по желание на клиента.

Към фирмата има създаден Орган за контрол от вид С "Кранове и строителна техника", акредитиран от Българска служба за акредитация.

Kranostroene

"КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" - ЕООД извършва модернизиране на крановите механизми с цел осигуряване на ниски и стабилни работни скорости в диапазона (0,1 - 0,5)Vn и плавност на пусковите и спирачни процеси. Релейно-контакторната апаратура, използвана в електросъоръжаването на крановете, е на фирмите Ganz KK, ABB и Telemecanique.

Kranostroene

В своята работа в продължение на 40 години фирмата се е доказала на много обекти както в България, така и в чужбина : АЕЦ " Козлодуй", ЗТМ - Радомир, ЗТМ - Русе, пристанище "Варна", "Нефтохим"- Бургас, както и в Египет, Йордания, Русия, Куба, Сирия и др.

Valid XHTML 1.0 Transitional Web design by Anilak`` pic. All rights reserved.