КРАНОСТРОЕНЕ
ИНЖЕНЕРИНГ - ЕООД

Фирма с традиции и богат опит в областта на проектирането, производството, авторския надзор, монтажа и изпитания, с цел узаконяването на всякакъв вид кранове, вътрешнозаводски транспорт на база монорелсови пътища, ръчни или механични колички и други

Извършва още модернизиране на крановите механизми с цел осигуряване на ниски спирачни процеси, както и реконструкция и ремонт на съществуващи кранове.

За нас

КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ-ЕООД София

Фирма с традиции и богат опит в областта на проектирането, производството, авторския надзор, монтажа и изпитания, с цел узаконяването на всякакъв вид кранове, вътрешнозаводски транспорт на база монорелсови пътища, ръчни или механични колички, движещи се по пода, товарозахващащи приспособления и други подемно-транспортни, строителни и пътни машини. 

Услуги и сервиз

„Краностроене инженеринг“ ЕООД извършва абонаментно поддържане за цялата страна на всички видове товароподемни кранове, кранови пътища, електротелфери, подвижни работни плошадки, товаропътнически подемници и др.

Ежемесечен оглед и проверка на съоръжението от квалифицирани специалисти;

Ежегодни изпитания и контрол на съоръжението от Орган за контрол от вид С;

Аварийно отстраняване на настъпили повреди.

Органът за контрол от вида С "Кранове и строителна техника" извършва контрол на:

 • Кранове товароподемни мостови и кабелен тип;
 • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
 • електрически телфери;
 • товарозахващащи органи;
 • кранове товароподемни стрелови тип;
 • багери предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
 • товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука.
  • Съпротивление на изолацията;
  • Импеданса Zs на контура „фаза -защитен проводник“;
 • Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации.

Форми за запитване

КРАН КОЗЛОВИ ДВУГРЕДОВ

Таблицата се отнася за кранове с класическа количка и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° C до +40° C;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допуска.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата, както и предназначени за работа с електромагнит или грайфер.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН КОЗЛОВИ ЕДНОГРЕДОВ

 Таблицата се отнася за кранове с въжен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата.
Тротелферът се избира от клиента.Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H, Vтелф. и Vпод. различни от посочените в таблицата.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от

 ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ ВИСЯЩ

Таблицата се отнася за кранове с въжен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H, Vтелф и Vпод различни от посочените в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

КРАН МОСТОВ ДВУГРЕДОВ С КЛАСИЧЕСКА КОЛИЧКА
 
Таблицата се отнася за кранове с класическа количка и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН МОСТОВ ДВУГРЕДОВ С ТЕЛФЕРНА КОЛИЧКА
 
Таблицата се отнася за кранове с телферна количка ( с въжен електрически телфер ) и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда : – температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H и Vпод различни от посочените в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

 

КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ СТОЯЩ
 
Таблицата се отнася за кранове с въжен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване. В зависимост от избрания тип електротелфер са възможни стойности за H, Vтелф и Vпод различни от посочените в таблицата.
Масата на крана е с масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН КОНЗОЛЕН ПРИСТЕНЕН
 
Таблицата се отнася за кранове с верижен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за Н, Vпод и Vтелф различни от посочените.
Ъгъл на завъртане на крана – max 180°.
В зависимост от конструкцията, ъгълът на завъртане може да бъде и по-голям.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

 

КРАН КОНЗОЛЕН КОЛОНЕН

Таблицата се отнася за кранове с верижен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за Н, Vпод и Vтелф различни от посочените.
Ъгъл на завъртане на крана – max 360°.
В зависимост от конструкцията, ъгълът на завъртане може да бъде n x 360°.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

Обекти

Павлодар, Казахстан

Специални кранове за производство на тръби KSP Steel

Ревда, Русия

Стоманолеярно производство Revda Steel plant – Ревда, Русия с товароподемност Q=150t

Хъс, България

Строителство на завод за производство на тръби – Хъс, България

Галерия

Краностроене инженеринг ЕООД

Изпрати запитване

Контакти