Краностроене инженеринг“ ЕООД е фирма с над 50 годишен опит и традиции в проектирането и производството на подемни съоръжения

Проектиране, производство и монтаж на подемни съоръжения

Модернизация на съществуващи подемни съоръжения

Абонаментна поддръжка и сервиз

Инженерният ни екип представя както концептуални, така и окончателни проекти на товароподемна техника. В обхвата на нашата проектна дейност са както специални – металургични, грайферни и щабел кранове така и индустриални кранове с общо предназначение, които се ползват в различни области на промишлеността, енергетиката, складовото стопанство, ремонтните дейности и др.

Oрганът за контрол от вида С към „Краностроене-инженеринг” ЕООД има следния утвърден обхват на дейности по контрол:
Тип на обхвата на акредитация: гъвкав

Сертификати

„КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Извършва модернизиране на крановите механизми с цел осигуряване на ниски и стабилни работни скорости в диапазона (0,1 – 0,5)Vn и плавност на пусковите и спирачни процеси. Релейно-контакторната апаратура, използвана в електросъоръжаването на крановете, е на фирмите Ganz KK, ABB и Telemecanique

Изпратете запитване