ИНОВАЦИЯ Полезен Модел

Екипът на КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ регистрира в Патентно ведомство на Република България полезен модел- телфер специален.

Изобретението се отнася за повдигащо-транспортно оборудване (специален телфер). Предназначен е за манипулиране на товари, където спецификата на работата изисква безопасното им транспортиране в опасна среда при дефектиране на задвижващ електро двигател. Най-често такъв тип оборудване се използва в обекти където постоянният достъп на персонал е възпрепятстван от съображения за сигурност. Това са обекти на територията на атомни електроцентрали, научни лаборатории и др. Пример за такива са опаковки със свежо или отработено ядрено гориво, както и продукти и инструменти замърсени след работа с радиоактивни материали.

За да се осигури безопасното транспортиране на такива опасни товари се създава подемен механизъм като самото транспортиране се постига чрез дублиране на задвижващите механизми.

Изпратете запитване