Договор по Оперативна програма

На 10.02.2021 г. “КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД подписа договор за
изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002 – 2.077.
“КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД сключи с Министерство на икономиката
договор BG16RFOP002-2.077-0699-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за
преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID – 19″ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Цел на проекта: “Осигуряване на оперативен капитал за справяне с
последиците от пандемията”

Подписване на договор по оперативна програма

Изпратете запитване