Абонаментна поддръжка

„КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД извършва абонаментно поддържане за цялата страна на всички видове товароподемни кранове, кранови пътища, електротелфери, подвижни работни площадки, товаропътнически подемници и др, според изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (Обн. ДВ. бр.73 от 17 септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г.). Всички дейности по абонаментната поддръжка и сервиз се извършват от квалифицирани специалисти на място при клиента или в модерната ремонтно-производствена база на фирмата.

Абонаментната поддръжка, включва извършване на функционални проверки на съоръженията, съгласно Приложение № 4 към чл. 53, ал. 3 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и поддържането на подемните съоръжения в състояние, което гарантира безопасната им експлоатация.

„КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е вписано в регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
(рег. № 264/24.09.2007 г.) като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройство на мостови, козлови, кулови кранове и релсовите пътища към тях, стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита и строителни товаропътнически подемници. От 2019 г. фирмата има лиценз за извършване на гореописаните дейности и за окачени кошове за повдигане на хора, и подвижни работни площадки (рег. № С 899/24.01.2019 г.).

Изпратете запитване