Новини

Договор по Оперативна програма

На 10.02.2021 г. “КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002 – 2.077. “КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД сключи с

Прочете повече »

Модернизация на „Кран-ферма АСПЕМ 140/45“

„Краностроене Инженеринг“ успешно завърши преустройството и модернизацията на „Кран-ферма АСПЕМ 140/45“, съгласно договор с „Пътинвест Инженеринг“ АД гр. София. Кран-фермата е специализирана подемно-транспортна машина за

Прочете повече »

ИНОВАЦИЯ Полезен Модел

Екипът на КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ регистрира в Патентно ведомство на Република България полезен модел- телфер специален. Изобретението се отнася за повдигащо-транспортно оборудване (специален телфер). Предназначен е

Прочете повече »

КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ – партньор на атомните енергийни дружества

КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ е успешен партньор на атомните енергийни дружества КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ успешно изпълнява задачи и реализира проекти по обслужване и модернизация на кранове и подемни

Прочете повече »

Проект „Повишаване на производствения капацитет”

“Краностроене -инженеринг” ЕООД приключи успешно изпълнението на проект „Повишаване на производствения капацитет на “Краностроене -инженеринг” ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от

Прочете повече »

Изпратете запитване