Форми за запитване

КРАН КОЗЛОВИ ДВУГРЕДОВ С КОЛИЧКА

Таблицата се отнася за кранове с класическа количка и режим на работа на механизмите група М5 по БДС ISO 4301 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° C до +40° C;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допуска.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата, както и предназначени за работа с електромагнит или грайфер.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.


Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН КОЗЛОВИ ЕДНОГРЕДОВ С ТЕЛФЕР

Таблицата се отнася за кранове с въжен електрически телфер и режим на работа на механизмите група М5 по БДС ISO 4301 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата.
Тротелферът се избира от клиента.Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H, Vтелф. и Vпод. различни от посочените в таблицата.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.


Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ ВИСЯЩ С ТЕЛФЕР

Таблицата се отнася за кранове с електрически телфер и режим на работа на механизмите група М5 по БДС ISO 4301 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H, Vтелф и Vпод различни от посочените в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.


Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

КРАН МОСТОВ ДВУГРЕДОВ СТОЯЩ С КОЛИЧКА

Таблицата се отнася за кранове с класическа количка и режим на работа на механизмите група М5 по БДС ISO 4301 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.


Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ СТОЯЩ С ТЕЛФЕР

Таблицата се отнася за кранове с висящ телфер и режим на работа на механизмите група М5 по БДС ISO 4301 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H и Vпод различни от посочените в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

 

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН КОНЗОЛЕН ПРИСТЕНЕН

Таблицата се отнася за кранове с електрически телфер и режим на работа на механизмите група М5 по БДС ISO 4301 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за Н, Vпод и Vтелф различни от посочените.
Ъгъл на завъртане на крана – max 180°.
В зависимост от конструкцията, ъгълът на завъртане може да бъде и по-голям.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.


Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН КОНЗОЛЕН КОЛОНЕН

Таблицата се отнася за кранове с електрически телфер и режим на работа на механизмите група М5 по БДС ISO 4301 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за Н, Vпод и Vтелф различни от посочените.
Ъгъл на завъртане на крана – max 360°.
В зависимост от конструкцията, ъгълът на завъртане може да бъде n x 360°.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.


Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

Изпратете запитване

Изпратете запитване