Проектиране и производство

"КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД предлага широка гама кранова апаратура и е представител в България на фирмата STAHL CraneSystems GmbH.

Фирмата е сертифицирана като  официален представител на STAHL CraneSystems GmbH в България за взривозащитени кранове и има право да реализира продукция на STAHL  в Русия, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Казахстан и Косово.

КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ е инженерингова фирма с повече от петдесетгодишен международен опит в проектирането и производството на особено сложни, нестандартни или работещи в изключително тежки условия индустриални подемни съоръжения за клиенти от 11 страни.

Дружеството е специализирано в областта на мостовите и козловите кранове, както и в проектирането и изработването на отделни кранови компоненти, като ел. телфери,  кранови колички, челни носачи, блок ходови колела, товарозахватни приспособления, електрооборудване и системи за управление. Това дава възможност да се окомплектоват кранове в много модификации с различни стойности на параметрите – товароподемност, отвор, скорост на придвижване на крана и на крановата количка, скорост на вдигане и спускане на товара, условия на експлоатация, режими на работа, начин на управление и др. Производството на оригинални детайли, метални конструкции, възлов и краен монтаж и комплектация се извършва в производствената база на Краностроене Инженеринг ЕООД, гр. София.

Освен кранове с общо предназначение фирмата предлага и специални кранове за работа в специфични условия за металургията, енергетиката, взривоопасни и химически агресивни среди.

Във най-важната си дейност това са специалните кранове за АЕЦ, Металургия, не стандартни кранове и изделия. В проектирането и производството на изделията се прилагат съвременни методи като се използват материали и технологии, отговарящи на най-строгите изисквания за безопасност, ергономичност и енергоефективност. За някои от клиентите се доставя инверторно управление, способно да възстановява част от изразходваната енергия обратно в мрежата.

„Краностроене- Инженеринг“ ЕООД предлага технически решения на изключително сложни и изискващи нестандартно мислене и конструкторско вдъхновение инженерни предизвикателства в областта на подемната техника.

Уникалното съчетание на инженерния гений със съвременните производствени технологии са в основата на успеха на фирмата през последните 10 години и основание за нейното участие в множество стратегически и мащабни проекти в България и чужбина,

 

„Краностроене- Инженеринг“ ЕООД разполага с производствена база с работни халета, оборудвани с кранове, металообработващи машини и необходимата съвременна техника и инструменти.  Има внедрена интегрирана система за управление включваща качество , Орган за контрол от вида С и разполага с високо квалифициран инженерно-технически персонал организиран в различни отдели според спецификата на работа.

„Краностроене- Инженеринг“ ЕООД притежава сертификат QMSСERT в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 9001: 2015.

Сертификат за Акредитация- Орган за контрол от вид С „Кранове и строителна техника“

Удостоверение от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност: окачени кошове за повдигане на хора; подвижни работни площадки

Фирмата е сертифицирана като  официален представител на STAHL CraneSystems GmbH в България за взривозащитени кранове и има право да реализира продукция на STAHL  в Русия, Северна Македония, Сърбия, Украйна, Казахстан и Косово.