Услуги, Търговска дейност и сервиз

„Краностроене инженеринг“ ЕООД извършва абонаментно поддържане за цялата страна на всички видове товароподемни кранове, кранови пътища, електротелфери, подвижни работни плошадки, товаропътнически подемници и др.

Ежемесечен оглед и проверка на съоръжението от квалифицирани специалисти;

Ежегодни изпитания и контрол на съоръжението от Орган за контрол от вид С;

Аварийно отстраняване на настъпили повреди.

Орган за контрол

Орган за контрол от вид С „Кранове и строителна техника“ при „КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА „Българска служба за акредитация“, рег. №202 ОКС /31.07.2018 г., валиден до 31.07.2022 г. ИА „БСА” – национален орган по акредитация на Република България е страна по многостранно споразумение ЕА МLA. От 16.03.2021 г. ОКС – КСТ поддържа и управлява Гъвкав обхват на акредитация.
Органът за контрол има действаща система за управление, която гарантира необходимите точност, достоверност, конфиденциалност и проследимост на резултатите. 
Всички изпитвания и измервания се извършват независимо и безпристрастно, съгласно изискванията на европейските и българските държавни стандарти и с технически средства за контрол, калибрирани от български лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025.
За резултатите от контрола се издават протоколи и сертификати.

Приложими документи на Орган за контрол от вид С при „Краностроене инженеринг“ ЕООД:

Заповед за акредитация на Орган за контрол от вид С „Кранове и строителна техника“ при „Краностроене-инженеринг“ ЕООД
ПР 07.05 – Жалби и възражения
ОД 07.01 – Заявка за извършване на контрол
ОД 08.03 – Регистър на външните документи
ОД 04.02 – Декларация на управителя за осигуряване на безпристрастност и независимост

Органът за контрол от вид С "Кранове и строителна техника" извършва контрол И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО на:

  • Кранове товароподемни мостови и кабелен тип;
  • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
  • електрически телфери;
  • товарозахващащи органи;
  • кранове товароподемни стрелови тип;
  • багери предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
  • товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука.
  • Съпротивление на изолацията;
  • Импеданс Zs на контура „фаза – защитен проводник“;
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби.

Търговска дейност

„КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предлага широка гама кранова апаратура и е изключителен дистрибутор в България за продуктите на AKAPP-STEMMANN-Холандия, ITOWA–Испания, GALVI – Италия, TELECRANE-Taiwan.

Холандия

Испания

Италия

Taiwan

 ITOWA е водеща европейска фирма за проектиране и производство на различни видове и модели радиоуправления, кранови везни, товароограничители, анемометри и друго оборудване за всички видове товароподемни машини. Фирмата е представена в над 40 страни от водещи компании, работещи в различни области на индустрията и търговията.

От 1953г. AKAPP-STEMMANN е специалист в разработката и създаването на изпитано електрическо захранване на мобилни промишлени устройства, за всякакви ситуации и условия и в различни области. АКАП-СТЕМАН може да ви предложи решение за гъвкаво електрическо захранване за краново оборудване, автоматизирани складове, текстилни машини, в бетонната индустрия, млекозаводи, оранжерии и много други.