Услуги, Търговска дейност и сервиз

„Краностроене инженеринг“ ЕООД извършва абонаментно поддържане за цялата страна на всички видове товароподемни кранове, кранови пътища, електротелфери, подвижни работни плошадки, товаропътнически подемници и др.

Ежемесечен оглед и проверка на съоръжението от квалифицирани специалисти;

Ежегодни изпитания и контрол на съоръжението от Орган за контрол от вид С;

Аварийно отстраняване на настъпили повреди.

Орган за контрол

Орган за контрол от вид С „Кранове и строителна техника“ при „КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА „Българска служба за акредитация“, рег. №202/31.07.2018 г., валиден до 30.07.2022 г. ИА „БСА” – национален орган по акредитация на РБългария е страна по многостранно споразумение ЕА МLA.
Органът за контрол има действаща система за управление, която гарантира необходимите точност, достоверност, конфиденциалност и проследимост на резултатите. 
Всички изпитвания и измервания се извършват съгласно изискванията на европейските и българските държавни стандарти и с технически средства за контрол, калибрирани от български лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025.
За резултатите от контрола се издават протоколи и сертификати.

Приложими документи на Орган за контрол от вид С при „Краностроене инженеринг“ ЕООД:
PR 07.05 – Жалби и възражения
OD 07.01 – Заявка за извършване на контрол
ОД 08.03 – Регистър на външните документи

Органът за контрол от вид С "Кранове и строителна техника" извършва контрол И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО на:

 • Кранове товароподемни мостови и кабелен тип;
 • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
 • електрически телфери;
 • товарозахващащи органи;
 • кранове товароподемни стрелови тип;
 • багери предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
 • товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука.
  • Съпротивление на изолацията;
  • Импеданс Zs на контура „фаза – защитен проводник“;
 • Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации.

Търговска дейност

„КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предлага широка гама кранова апаратура и е изключителен дистрибутор в България за продуктите на AKAPP-STEMMANN-Холандия, ITOWA–Испания, GALVI – Италия, TELECRANE-Taiwan.

Холандия

Испания

Италия

Taiwan

 ITOWA е водеща европейска фирма за проектиране и производство на различни видове и модели радиоуправления, кранови везни, товароограничители, анемометри и друго оборудване за всички видове товароподемни машини. Фирмата е представена в над 40 страни от водещи компании, работещи в различни области на индустрията и търговията.

От 1953г. AKAPP-STEMMANN е специалист в разработката и създаването на изпитано електрическо захранване на мобилни промишлени устройства, за всякакви ситуации и условия и в различни области. АКАП-СТЕМАН може да ви предложи решение за гъвкаво електрическо захранване за краново оборудване, автоматизирани складове, текстилни машини, в бетонната индустрия, млекозаводи, оранжерии и много други.

Форми за запитване

КРАН КОЗЛОВИ ДВУГРЕДОВ

Таблицата се отнася за кранове с класическа количка и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° C до +40° C;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допуска.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата, както и предназначени за работа с електромагнит или грайфер.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН КОЗЛОВИ ЕДНОГРЕДОВ

 Таблицата се отнася за кранове с въжен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата.
Тротелферът се избира от клиента.Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H, Vтелф. и Vпод. различни от посочените в таблицата.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ ВИСЯЩ

Таблицата се отнася за кранове с въжен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk, L1, L2 различни от посочените в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H, Vтелф и Vпод различни от посочените в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

КРАН МОСТОВ ДВУГРЕДОВ С КЛАСИЧЕСКА КОЛИЧКА
 
Таблицата се отнася за кранове с класическа количка и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН МОСТОВ ДВУГРЕДОВ С ТЕЛФЕРНА КОЛИЧКА
 
Таблицата се отнася за кранове с телферна количка ( с въжен електрически телфер ) и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда : – температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за H и Vпод различни от посочените в таблицата.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

 

КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ СТОЯЩ
 
Таблицата се отнася за кранове с въжен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване. В зависимост от избрания тип електротелфер са възможни стойности за H, Vтелф и Vпод различни от посочените в таблицата.
Масата на крана е с масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

КРАН КОНЗОЛЕН ПРИСТЕНЕН
 
Таблицата се отнася за кранове с верижен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за Н, Vпод и Vтелф различни от посочените.
Ъгъл на завъртане на крана – max 180°.
В зависимост от конструкцията, ъгълът на завъртане може да бъде и по-голям.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.

 

КРАН КОНЗОЛЕН КОЛОНЕН

Таблицата се отнася за кранове с верижен електрически телфер и режим на работа на механизмите група 3 по БДС 8916-81 ( 2m по DIN 15020 ) при следните параметри на околната среда :
– температура от -20° С до +40° С;
– относителна влажност на въздуха до 80 % при 20° С;
– взриво-, пожароопасност, радиоактивност и др. не се допускат.
По желание на клиента се проектират и изработват кранове, работещи в специфични условия на работа, както и с Lk различно от посоченото в таблицата.
Телферът се избира от клиента. Той може да бъде с електрическо или ръчно задвижване, въжен или верижен. В зависимост от избрания тип телфер са възможни стойности за Н, Vпод и Vтелф различни от посочените.
Ъгъл на завъртане на крана – max 360°.
В зависимост от конструкцията, ъгълът на завъртане може да бъде n x 360°.
Масата на крана е без масата на електротелфера.

Попълнете Вашата форма за запитване от ТУК.

Забележка: Р – максимален натиск на едно ходово колело.