"КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" - ЕООД София

„КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ – ЕООД София е фирма с традиции и богат опит в областта на проектирането, производството, авторския надзор, монтажа и изпитания с цел узаконяването на всякакъв вид кранове, вътрешнозаводски транспорт на база монорелсови пътища, ръчни или механични колички и други.

В групата на мостовите и козловите кранове, независимо от товароподемността и отвора им, се наложи тенденция за предлагане на отделни компоненти, като кранови колички, челни носачи, блок ходови колела, товарозахватни приспособления, електрооборудване и системи за управление. Това дава възможност да се окомплектоват кранове в много модификации с различни стойности на параметрите – товароподемност, отвор, скорост на придвижване на крана и на крановата количка, скорост на вдигане и спускане на товара, условия на експлоатация, режими на работа, начин на управление и други. 

Отчитайки това, фирмата приема поръчки за проектиране и изработване на отделни кранови компоненти. Освен кранове с общо предназначение фирмата предлага и специални кранове за работа в специфични условия. Извършва още модернизиране на крановите механизми с цел осигуряване на ниски спирачни процеси, както и реконструкция и ремонт на съществуващи кранове. Фирмата изработва малогабаритни метални конструкции, както и всякакъв вид метални изделия по желание на клиента.

„КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ – ЕООД 
извършва модернизиране на крановите механизми с цел осигуряване на ниски и стабилни работни скорости в диапазона (0,1 – 0,5)Vn и плавност на пусковите и спирачни процеси. Релейно-контакторната апаратура, използвана в електросъоръжаването на крановете, е на фирмите Ganz KK, ABB и Telemecanique.

В своята работа в продължение на 40 години фирмата се е доказала на много обекти както в България, така и в чужбина : АЕЦ “ Козлодуй“, ЗТМ – Радомир, ЗТМ – Русе, пристанище „Варна“, „Нефтохим“- Бургас, както и в Египет, Йордания, Русия, Куба, Сирия и др